سامانه پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده راه اندازی شد

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند سامانه جامع اطلاعات پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش (پژوهان) راه اندازی گردید. پذیرش پروپوزال طرح های ...

ادامه

سامانه منبع یاب

به اطلاع پژوهشگران می رساند اطلاعات بیش از ۸۰۰۰۰ عنوان منبع اطلاعات الکترونیک شامل کتاب، مجله، فیلم و تصاویر آموزشی، راهنما و بانک اطلاعاتی از طریق سامانه منبع یاب در ...

ادامه

رونمایی از نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران (نوپا)

نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران با نام اختصاری (نوپا) با هدف بهره برداری اثربخش و مبتنی بر اخلاق از تحقیقات، توسعه کمی و کیفی، مدیریت و هدایت بهینه پژوهش های نظام سلامت، افزایش ...

ادامه

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه BMJ

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه BMJ پیرو مذاکرات صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر BMJ، دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های ...

ادامه

دسترسی مستقیم دانشکده به مجموعه منابع بالینی clinical key

دانشکده علوم پزشکی گراش اعلام کرد: اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان این دانشکده می توانند از این پس با استفاده از سرویس اینترنت مجموعه علوم پزشکی گراش بصورت مستقیم به مجموعه ...

ادامه

دسترسی مستقیم دانشکده به بانک اطلاعاتی scopus

دانشکده علوم پزشکی گراش اعلام کرد: اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان این مجموعه می توانند از این پس با استفاده از سرویس اینترنت مجموعه علوم پزشکی گراش دسترسی مستقیم به بانک ...

ادامه