دسترسی مستقیم دانشکده به بانک اطلاعاتی scopus

دانشکده علوم پزشکی گراش اعلام کرد: اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان این مجموعه می توانند از این پس با استفاده از سرویس اینترنت مجموعه علوم پزشکی گراش دسترسی مستقیم به بانک اطلاعاتی scopus داشته باشند.

آدرس اینترنتی:

www.scopus.com