دسترسی مستقیم دانشکده به مجموعه منابع بالینی clinical key

دانشکده علوم پزشکی گراش اعلام کرد: اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان این دانشکده می توانند از این پس با استفاده از سرویس اینترنت مجموعه علوم پزشکی گراش بصورت مستقیم به مجموعه کتاب ها، گایدلاین ها، بانک اطلاعات دارویی و سایر منابع اطلاعات بالینی Clinical key دسترسی داشته باشند.

آدرس سایت مرجع:

www.clinicalkey.com