رونمایی از نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران (نوپا)

نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران با نام اختصاری (نوپا) با هدف بهره برداری اثربخش و مبتنی بر اخلاق از تحقیقات، توسعه کمی و کیفی، مدیریت و هدایت بهینه پژوهش های نظام سلامت، افزایش دسترسی پژوهشگران به منابع اطلاعاتی، ارتقای مشاهده پذیری نتایج تحقیقات و پایش، رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شده از پژوهش های پزشکی در معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت طراحی و پیاده سازی شده است. این نظام مجموعه ای از شیوه نامه ها و سامانه های اطلاعات پژوهشی شامل اطلاعات پژوهشگران و نویسندگان مقالات، طرح های تحقیقاتی، پایان نامه ها، مجلات، کتاب ها و سایر اقلام اطلاعاتی است. سامانه های نوپا شامل ۱۲ سامانه اطلاعات پژوهشی است که ۱۲ خدمت نوین پژوهشی را در دوازدهمین دولت خدمتگزار به پژوهشگران علوم پزشکی ارائه می نماید.

فهرست و آدرس تمامی این سامانه ها در درگاه نوپا به آدرس www.research.ac.ir موجود است.