سامانه منبع یاب

به اطلاع پژوهشگران می رساند اطلاعات بیش از ۸۰۰۰۰ عنوان منبع اطلاعات الکترونیک شامل کتاب، مجله، فیلم و تصاویر آموزشی، راهنما و بانک اطلاعاتی از طریق سامانه منبع یاب در آدرس http://rsf.research.ac.ir در دسترس همکاران قرار گرفته است. این سامانه در بر گیرنده اطلاعات دسترسی به بیش از ۴۰۰۰۰ عنوان مجله الکترونیک و حدود ۴۰۰۰۰ عنوان کتاب الکترونیک شامل تمام مجلات، کتاب ها و بانک های اطلاعاتی مورد اشتراک وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و نیز تمامی مجلات نمایه شده در ISI و Scopus و Pubmed است.